Informații generale

Titlu: Hub virtual de eco-inovare pentru cresterea competitivitătii in domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Codul: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1400

Contract nr. 320/2014

Perioada de derulare: 1 iulie 2014-30 septembrie 2017

Parteneri: ASE (coordonator), UPB, ICTCM, Wing Computer Group

Finanţare: bugetul de stat

Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

Titlul proiectului: Hub virtual de eco-inovare pentru cresterea competitivitătii in domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Valoarea totală a contractului: 1.437.500,00 lei

Din care pe surse de finanţare:

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.250.000,00 lei

Sursa 2 – din alte surse atrase (contributie financiara proprie): 187.500,00 lei

Durata contractului: 39 luni

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Obiectivul asumat la nivel global de a combate sărăcia prin dezvoltarea economiei verzi, la care se adăugă condiţiile specifice economiilor in curs de dezvoltare, impun dezvoltarea de instrumente inovative pentru a creşte competitivitatea unor industrii de nişă, cu impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice, dar şi a mediului.

Prin obiectivele propuse, proiectul EcoInnEWaste doreşte să răspundă unei provocări cu profunde implicaţii economice, sociale şi ambientale, și anume: cresterea competitivităţii organizaţionale a firmelor ce activează în domeniul reciclării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (e-deșeuri, DEEE) din România şi mărirea gradului de implicare a entităţilor publice si private de CDI în promovarea eco-inovării pentru dezvoltarea economiei verzi. Un număr mare de provocări legate de reciclarea e-deşeurilor se află în faţa mediului de afaceri şi al autorităţilor. Acestea vizează eliminarea componentelor periculoase şi recuperarea unei cantităţi cât mai mari de materiale reciclabile, în condiţii de securitate pentru oameni şi mediu.

Antreprenorii (în special IMM-urile) se confruntă adesea cu bariere în dezvoltarea afacerilor destinate reciclării e-deşeurilor şi mai ales în implementarea unor tehnologii eco-inovatoare. Pentru a putea realiza acest lucru, necesităţile inovatorilor trebuie să se facă vizibile şi să găseasă sprijin la nivelul autorităţilor, dar şi al mediului de afaceri și de cercetare.

Produsul final al proiectului va fi reprezentat de un rezultat experimental al hub-lui de eco-inovare numit EcoInnEWaste si o serie de instrumente inovative care vor fi încărcate pe hub, respectiv: un model inovativ de paşaport de reciclare a produselor electrice şi eletronice, un model de analiza cost-beneficiu pentru reciclarea e-deseurilor, un model de implementare a tehnologiilor eco-inovatoare la nivel de firma, o metoda de analiza multicriteriala a caracteristicilor produsului relevante pentru reciclare, o metoda de evaluare a reciclabitatii bazata pe idealitate, o bibliotecă de eco-inovare, un laborator de eco-inovare si formare in domeniu.

Aceasta va reprezenta o infrastructură de colectare şi analiză a datelor transparentă, uşor de accesat pentru publicul larg şi mai ales de către actorii cheie, in care Internetul să joace un rol important. Prin facilităţile specifice programării WEB 2.0, facilitând abordarea interactivă, cât şi prin conţinutul şi tehnicile de interogare folosite pentru accesarea bazelor de date, hub-ul de eco-inovare ce se va realiza in cadrul proiectului ECOINNEWASTE va fi o premieră in România şi în lume. Acesta va conţine aspecte de ordin legislativ, utilitar, informativ, asociativ, formativ etc. Gradul mare de utilitate si accesibilitatea mijloacelor practice de realizare a transferului de know-how în domeniul DEEE, vor asigura un număr considerabil de utilizatori ai acestuia din rândul cetăţenilor, potenţialilor investitori, administraţiilor locale, reprezentanţilor organismelor de reglementare, IMM-urilor – în calitate de beneficiari, cât si din rândul entităţilor de CDI (universităţi, institute de cercetare) sau furnizorilor de servicii privind reciclarea DEEE.

Elementele care concură la viabilitatea şi şansele de succes ale proiectului sunt: concepţie inovativă, caracteristicile performante, valoarea de întrebuinţare practică. La acest parteneriat pot să adere şi alte entităţi interesate, la nivel naţional sau european şi sunt elemente care susţin faptul că interesul din partea cetăţenilor, al autorităţilor centrale şi locale şi al firmelor, precum şi a partenerilor externi pentru de problematica abordată de proiect este ridicat.

Leave a Reply